Witamy na stronie Katolickiego Stowarzyszenia "Ecclesia". 
Stowarzyszenie powstało jesienią 2011 roku w Obornikach Śląskich koło Wrocławia. 
Stowarzyszenie tworzą osoby w różnym wieku i należące do różnych środowisk. Łączy je troska o bieżące sprawy Kościoła katolickiego -rozumianego zarówno jako instytucja, jak i wspólnota wiernych - w ich najbliższej okolicy - parafii i gminie. Szczegółowe cele Stowarzyszenia zapisane są w Statucie (zakładka DOKUMENTY). W tej zakładce znajdują się również sprawozdania merytoryczne z działalności Stowarzyszenia jako Organizacji Pożytku Publicznego (od roku 2014, kiedy "Ecclesia" otrzymała taki status). 
Pozostałe informacje w kolejnych zakładkach MENU.

AKTUALNOŚCI

Walne Zgromadzenie Katolickiego Stowarzyszenia „Ecclesia” wybrało nowy zarząd w składzie: prezes Zarządu: Mariusz Świtalski, wiceprezesi Zarządu: Grzegorz Filcek i Janusz Rozpara, członkowie Zarządu: Roman Głowaczewski i Adam Kosowski.

Składamy serdeczne podziękowania panu Zbigniewowi Małkiewiczowi długoletniemu prezesowi i pomysłodawcy Stowarzyszenia, za trud i każde dobro, niech Bóg błogosławi, a św. Antoni ma w swojej opiece.